SBMlogo   SBM Integrál s.r.o.   
  UniMeterRadio systém - 433MHz, 868 MHz
En Sk
domovriešenianovinkypodporamapakontakt
  ***
Úvod do problematiky Hlavný popis systému Databáza pripojených meračov

Odpočtové zariadenia:
  • PSION
  • IPAQ - comming soon
  • GOTIVE - comming soon
  • laptop - working
  • pevná stanica - working
Aplikačné programové vybavenie - working
Cenník a dostupnosť - comming soon
Staršie podklady Prípadové štúdie
  • Retranslátor v Považskej Bystrici - (testing phase)
  • Testovacie nasadenie v Poprade - (testing phase)
Dotazník
Partneri a Kontakty


CF 50
Výrobca: Schlumberger, Francúzsko www.schlumberger.com
Status: už sa nevyrába
Druh merača: teplo
Firemný rádioodpočet: -----------
Komunikačné možnosti pre UMR: priame pripojenie na interný konektor OK
MBUS OK
INFRAopto hlavica OK

Prepojenie univerzálneho rádio modulu s meračom tepla CF50

Formy komunikácie:

Štandartným komunikačným prostriedkom je MBUS modul, voliteľne zasunuteľný po otvorení horného krytu odskrutkovaním montážne plombovanej skrutky. Merač je napájaný z batérie 3V. Komunikačný konektor je prúdovo chránený, takže nie je možné voliteľný modul so spotrebou väčšou ako cca 5 mA napájať z meračovej batérie.
Komunikačný protokol je štandartný MBUS protokol. Merač reaguje iba na svoju MBUS adresu, ktorej nastavenie sa automaticky vyvolá pri zasunutí komunikačného modulu. Nastavuje sa prostredníctvom tlačítka a displeja, je možné zadať aj adresu 254.

Práve táto vlastnosť merača CF50 vyvolala nutnosť vývoja mikro-programovacieho jazyka pre definíciu komunikácie s meračmi. Normálne nie je iná možnosť, ako sa môže UNIrádio modul dozvedieť, ako má s meračom komunikovať, iba mu nejako zadať komunikačné parametre. Pokiaľ by sme postupovali takto, z charakteru UNIrádio by sa ukrojil poriadny kus univerzality. Hoci spomenutá možnosť ostáva plne v platnosti formou cez rádio nahratia EEPROM konfigurácie s platnými parametrami, rozhodli sme sa neustúpiť a ísť omnoho ťažšou cestou - a tou je zabudovanie MBUS scanner-a priamo do UNIrádio modulu. Tento scanner sa pokúša skomunikovať s meračom na všetkých dostupných rýchlostiach a cez všetky platné primárne adresy, takže skôr, či neskôr (pokiaľ je merač fyzicky pripojený) si sám nastaví správne komunikačné parametre, a merač mu odpovie. UNIrádio modul si tieto komunikačné parametre odpamätáva ako "last success" komunikačné parametre a je schopný pomocou nich kedykoľvek znova (už bez opätovného scanner - hľadania) okamžite komunikovať s meračom tepla CF50, resp. ktorýmkoľvek MBUS meračom s touto istou charakteristikou.

Zoznam spracovaných odpočtov:    Detailný popis - RadioCF50.pdf     (Log In required)

CF50 actual data Energy 10000xWh Volume 100xl Power 1000xW Flow 1xl/h
00000233400 01 12.04.2005 16:02:46 11912 00096982 000000 000000
Flow 1xl/h InTemp OutTemp days
000000 12.04.05 1630
CF50 Peaks DatTim0 peak0 1000xW DatTim1 peak1 1000xW
00000233400 01 12.04.2005 16:03:18 21.03.02/14:15 69485.9219 31.07.01/12:30 858.967346
peak1 1000xW DatTim2 peak2 1000xW DatTim3 peak3 1000xl/h DatTim4 peak4 1000xl/h DatTim5
858.967346 02.08.01/05:30 705.437988 21.03.02/11:00 414.799988 31.07.01/08:30 67.1999969 02.08.01/08:45
peak5 1000xl/h
53.5999985
CF50 Fixed date rec. period months DatTim_old Energy0 10000xWh Energy1 10000xWh
00000233400 01 12.04.2005 16:03:37 1 31.03.04 11910 11910
Energy1 10000xWh Energy2 10000xWh Energy3 10000xWh Energy4 10000xWh Energy5 10000xWh Energy6 10000xWh Energy7 10000xWh Energy8 10000xWh
11910 11912 11912 11912 11912 11912 11912 11912
Energy9 10000xWh Energy10 10000xWh Energy11 10000xWh Energy12 10000xWh
11912 11912 11912 11912

Actual_data:merač nemá pripojené teplotné sondy - pri tejto chybe skracuje MBUS protokol - ponechané ako výstraha
Odpočet TRESHOLD nie je vyvolateľný podľa popisu v dokumentácii ---- po konzultáciách s výrobcom bude sem vložená informácia o výsledku.

©2005 SBM Integral s.r.o. www.sbmintegral.sk WEB design: webmaster