SBMlogo   SBM Integrál s.r.o.   
  UniMeterRadio systém - 433MHz, 868 MHz
En Sk
domovriešenianovinkypodporamapakontakt
  ***
Úvod do problematiky Hlavný popis systému Databáza pripojených meračov

Odpočtové zariadenia:
 • PSION
 • IPAQ - comming soon
 • GOTIVE - comming soon
 • laptop - working
 • pevná stanica - working
Aplikačné programové vybavenie - working
Cenník a dostupnosť - comming soon
Staršie podklady Prípadové štúdie
 • Retranslátor v Považskej Bystrici - (testing phase)
 • Testovacie nasadenie v Poprade - (testing phase)
Dotazník
Partneri a Kontakty


Bezpečnosť a identifikácia

UniMeterRadio je vysoko univerzálny systém hlavne na úrovni programového vybavenia rádio modulov. Umožňuje definovať aktivitu a správanie sa voči technologickému rozhraniu priamo cez rádio komunikáciu, je schopný zmeniť dokonca aj prakticky kompletne svoje vlastné programové vybavenie (aj samotné rádio komunikačné vlastnosti) priamo cez rádio.
Nechceme ani na okamih poľaviť z univerzálnosti UniMeterRádio modulov, ktorú v hlavnej miere zabezpečujú hlavne horeuvedené možnosti "field-update" a ktorá nás oprávňuje tvrdiť, že sme vysoko pripravení aj na budúce zmeny v meračovom prostredí. Pritom vychádzajúc z vlastností rádio prostredia ako úplne otvoreného je zrejmé, že otázkam bezpečnosti a identifikácie je nutné venovať veľkú pozornosť.
Prakticky všeobecne platí, že univerzalita, na jednej strane výborná vysoko užitná hodnota, je zároveň cestou k potenciálnemu ohrozeniu. Najmenej nabúrateľný systém je vždy systém vykonávajúci jedinú, presne vymedzenú funkciu. Akýkoľvek programovateľný systém, nieto ešte programovateľný diaľkovo cez otvorené prostredie ako UniMeterRadio, musí mať ochranu proti neoprávnenému zásahu.
Ak jednoducho povieme: "Máme rádio komunikačné zariadenie, ktoré je schopné sa cez rádio samotné preprogramovať", musíme hneď aj uvažovať, čo všetko sa môže prihodiť.

Takže:

 1. Mám zariadenie, s ktorým komunikujem diaľkovo cez rádio.
  • Výhoda: - nemusím mať priamy prístup k zariadeniu, nie som závislý na potkanmi rozožieraných kábloch
  • Ohrozenie: - môže sa s mojím zariadením rozprávať aj niekto iný, čo by som nerád
 2. Moje zariadenie, umožňujúce sprostredkovať aj servisnú komunikáciu (nastavovaciu) s pripojenou technológiou (meračom, apod.)
  • Výhoda: - rovnako ako vyššie, nie som závislý na kľúčoch, nemusím nikoho obťažovať a prípadne mu vstupovať do súkromia
  • Ohrozenie: - čo však, ak niekto rovnakými prostriedkami neoprávnene prenastaví moje zariadenie a toto bude pracovať buď nesprávne, alebo vôbec.
 3. Moje zariadenie umožňuje cez rádio výzvu prepnúť/vybrať rôzne z prednastavených réžimov svojej vlastnej komunikácie ako s technológiou, tak aj s rádiom
  • Výhoda: - môžem štandartne využívať jednoduchú, bežnú formu komunikácie (odpočtovania), ale mám možnosť v prípade potreby cez rádio zistiť aj ďalšie podrobnosti (napr. u meračov archívne súbory, resp. možnosť predprogramovania automatických odpočtov v mnou definovaných časových intervaloch s dávkovým prebratím záznamov niekedy nabudúce, resp. dokonca možnosť prepnúť zo systému výzva - odpoveď na systém samovysielania v určitých intervaloch)
  • Ohrozenie: - čo ak niekto prepne môj rádio modul na formu prevádzky, ktorá buď bude neprimerane často otravovať pripojené technologické zariadenie, alebo spôsobí predčasné vyčerpanie zdroja energie (batérie)
 4. Moje zariadenie umožňuje zmeniť/predefinovať/preprogramovať cez rádio konfiguráciu určujúcu réžimy komunikácie tak s technológiou, tak aj s rádiom.
  • Výhoda: - akonáhle nastane akákoľvek zmena, (napr. v požiadavkách na odpočtované hodnoty, resp. prepojenie na iný druh merača/technológie), stačí predefinovať a cez rádio nahrať konfiguráciu, a nemusím kupovať iný rádio modul, či komplet vymieňať všetko za iné zariadenie vybavené jeho vlastným rádio systémom.
  • Ohrozenie: - čo ak mi niekto preprogramuje konfiguráciu tak, že bude nefunkčná, resp. chybne funkčná, a ja budem musieť rádio modul znova konfigurovať
 5. Moje zariadenie umožňuje nielen zmeniť konfiguráciu konfigurovateľného/univerzálneho zabudovaného firmware, ono je schopné zmeniť zabudované programové vybavenie samotné !
  • Výhoda: - takmer absolútna istota, že ak sa zmení technológia, dokážem udržať s ňou krok, pokiaľ to (dostatočne univerzálne) hardwarové rozhranie dovolí, rovnako ak sa zmenia predpisy ovplyvňujúce prevádzku mojho rádio zariadenia, môžem sa im prispôsobiť a nemusím vyhadzovať nasadené zariadenia.
  • Ohrozenie: - rovnako ako (4.), naviac s možnosťou praktického znefukčnenia možnosti "field update" nápravy, iba odmontovaním a servisným zásahom u výrobcu.

Je toho dosť na opätovné zdôraznenie - treba sa otázkami bezpečnosti veľmi intenzívne zaoberať !

UniMeterRadio systém bol od začiatku vyvíjaný s plným vedomím možných bezpečnostných problémov, a má prostriedky na minimalizáciu až plnú elimináciu uvedených rizík.

Základná otázka samozrejme znie: Prečo vôbec mať možnosť diaľkového "field update", predsa stačí preprogramovávať zariadenie (, ak to vôbec bude potrebné) cez nejaký konektor a hotovo.

Odpoveď: Časť uvedených ohrození nie je viazané na diaľkový update, rovnako platí aj pre update cez drôtové prippojenie. Z druhej strany zase pre niektoré ohrozenia stačí samotný spôsob komunikácie cez rádio , a keď už je nutnosť zaoberať sa eliminovaním takýchto ohrození, je možné pokročiť o kúsok ďalej a využiť výhody rádio komunikácie aj na "field update". Keď už chceme mať diaľkovú komunikáciu, aby sme nemuseli stále liezť do kanálov a ťažko prístupných miest, prečo by sme tak museli robiť pri napr. potrebe rozšírenia odpočtovaných hodnôt, (alebo až zmeny rádio identifikačného čísla, či rádio frekvenčného kanálu).

A tiež nezanedbateľná vec - ak pre mechanickú ochranu meracieho, či iného rádiom komunikujúceho systému urobíme opatrenia s "vandal proof" prevedením a "ťažkou reťazou so zámkom", musíme rovnako aj my tieto opatrenia pri potrebe "update" prekonávať - a to nemusí byť jednoduché, aj keď máme kľúč.
A pokiaľ nebudeme s možnosťou "update" počítať.... ....samozrejme nie je absolútne žiadny problém "natvrdo napáliť aplikáciu"........., a veľmi pravdepodobne niektoré špeciálne nasadenia UniMeterRadio modulov si to budú vyžadovať, ...jednoznačne však môžeme povedať, že je ľahšie špeciality a vymoženosti ako "remote field update" a "remote configuration" z produktu na požiadanie odstrániť, ako ich požadovať tam, kde neexistujú.


Pokračovanie iba pre registrovaných užívateľov... Log In
©2005 SBM Integral s.r.o. www.sbmintegral.sk WEB design: webmaster