SBMlogo   SBM Integrál s.r.o.   
  UniMeterRadio systém - 433MHz, 868 MHz
En Sk
domovriešenianovinkypodporamapakontakt
  ***
Úvod do problematiky Hlavný popis systému Databáza pripojených meračov

Odpočtové zariadenia:
  • PSION
  • IPAQ - comming soon
  • GOTIVE - comming soon
  • laptop - working
  • pevná stanica - working
Aplikačné programové vybavenie - working
Cenník a dostupnosť - comming soon
Staršie podklady Prípadové štúdie
  • Retranslátor v Považskej Bystrici - (testing phase)
  • Testovacie nasadenie v Poprade - (testing phase)
Dotazník
Partneri a Kontakty


Datový model UniMeterRadio systému

Datový model určuje formy a obsahy údajov, prenášaných z a do zariadení, vytvárajúcich hierarchickú štruktúru rádioodpočtového systému UniMeterRadio. Na programovej úrovni ju zabezpečuje modulárna programová štruktúra základnom členení :

	RADIOMER	- základná PC aplikácia spravovania odpočtov
RSERVIS - PC aplikácia pre servisné nastavovanie rádio modulov
WRADIO - základná Handheld aplikácia
RADIBOOT/HEAD - rádio modul aplikácia - varianta odpočtová hlavica
RADIBOOT/UNIM - rádio modul aplikácia - univerzálny merač
COMSWITC - low-level komunikačná aplikácia (tCPU_S, tCPU_C)

Obr. 1 Hierarchická štruktúra datových prenosov


©2005 SBM Integral s.r.o. www.sbmintegral.sk WEB design: webmaster