SBMlogo   SBM Integrál s.r.o.   
  UniMeterRadio systém - 433MHz, 868 MHz
En Sk
domovriešenianovinkypodporamapakontakt
  ***
Úvod do problematiky Hlavný popis systému Databáza pripojených meračov

Odpočtové zariadenia:
  • PSION
  • IPAQ - comming soon
  • GOTIVE - comming soon
  • laptop - working
  • pevná stanica - working
Aplikačné programové vybavenie - working
Cenník a dostupnosť - comming soon
Staršie podklady Prípadové štúdie
  • Retranslátor v Považskej Bystrici - (testing phase)
  • Testovacie nasadenie v Poprade - (testing phase)
Dotazník
Partneri a Kontakty


Chyba 404

Stránka ktorú požadujete neexistuje.

Error 404

Requested site doesn't exists.

csite=umr_Multical_o_sk.phtm | sub=umr | id=Multical | lang=sk

Univerzálny externý rádio modul je pripojený cez originál optoRS232 modul pre Multical III

Zoznam spracovaných odpočtov:    Detailný popis - RadioMultical.pdf     (Log In required)

Multical CDE standart data 1 Energy 0,01xMWh Volume 0,1xm3 OpHours hours InTemp 0,1x~C
0000427120601 10.04.2005 09:08:58 0000000 0000022 0018776 00223790022379 0000000
InTemp 0,1x~C OutTemp 0,1x~C DeltaT 0,01x~K Power 0,0001xMW Flow 1xl/h Powerpeak 0,0001xMW Status
0000000 0000000 0000000 0000000 0000012
Multical CDE standart data 2 CustNo Tariff2 Treshold2 Tariff3
00004271206 01 10.04.2005 09:11:40 00004271206 0000000 0000000 0000000
Tariff3 Treshold3 CounterA CounterB VersionABCCC VersionDEFG DatTim
0000000 0000000 0000000 0000000 0042178 2000000 10.04.2005
Multical CDE target data CustNo DatTim-targ Energy 0,01xMWh Volume 0,1xm3
00004271206 01 10.04.2005 09:12:53 00004271206 31.05.2004 0000000 0000022
Volume 0,1xm3 Tariff2 Tariff3 CounterA CounterB PowerYpeak 0,0001xMW
0000022 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000
Multical CDE verification CustNo CounterQs1 CounterQs2 Volume1 0,1xm3
00004271206 01 10.04.2005 09:13:57 0000000 0000000 0000000 0000022
Volume1 0,1xm3 Volume2 0,1xm3 Counterpre1 CounterA CounterB Counterpre2
0000022 0000000 0000482 0000000 0000000 0000138
Multical CDE monthly data CustNo DatTim-targ Energy 0,01xMWh Volume 0,1xm3
00004271206 02 10.04.2005 09:15:08 00004271206 28.02.2005 0000000 0000022
Volume 0,1xm3 Tariff2 Tariff3 CounterA CounterB Powerpeak 0,0001xMW
0000022 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000
Multical CDE monthly logger DatTim Energy 0,01xMWh Volume 0,1xm3 Tariff2
00004271206 12 10.04.2005 09:16:43 31.03.2004 0000000 0000022 0000000
Tariff2 Tariff3 CounterA CounterB Powereff 0,0001xMW Flowpeak 1xl/h Volume2 0,1xm3 Cooling 0,01xMWh
0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000
Status
0000013
Multical CDE yearly logger DatTim Energy 0,01xMWh Volume 0,1xm3 Tariff2
00004271206 01 10.04.2005 09:17:51 31.05.2004 0000000 0000022 0000000
Tariff2 Tariff3 CounterA CounterB Power 0,0001xMW DatTimpeak Flowpeak 1xl/h Volume2 0,1xm3
0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 31.05.2004 0000000 0000000
Cooling 0,01xMWh Status
0000000 0000013
Multical CDE info logger Status DatTim Clk Energy 0,01xMWh
00004271206 05 10.04.2005 09:18:56 0000013 16.02.2005 0082500 0000000
Energy 0,01xMWh
0000000
Multical CDE current counts Energy 0,01xMWh Cooling 0,01xMWh Volume1 0,1xm3 Volume2 0,1xm3
00004271206 01 10.04.2005 09:19:58 0000000 0000000 0000022 0000000
Volume2 0,1xm3 Mass1 Mass2 CounterA CounterB Tariff2 Tariff3 M3tf
0000000 0000018 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000030
m3tr
0000030
Multical CDE instant data Tariff1 Tariff3 Tariff2 P1
00004271206 01 10.04.2005 09:21:16 0022379 0022379 0022379 0000000
P1 P2 Flow1 1xl/h Flow2 1xl/h Power1 0,0001xMW
0000000 0000000 0000000 0000000 0000000
Multical CDE prog.data CustNo ABCCCCCC DDEFFGGMN Calendar
00004271206 01 10.04.2005 09:22:12 00004271206 42178178 200000000 0050410
Calendar Clock OpHours hours DatTimtarg TimeErr hours
0050410 0082214 0018776 01.06.2000 0019633
©2005 SBM Integral s.r.o. www.sbmintegral.sk WEB design: webmaster