SBMlogo   SBM Integrál s.r.o.   
  UniMeterRadio systém - 433MHz, 868 MHz
En Sk
domovriešenianovinkypodporamapakontakt
  ***
Úvod do problematiky Hlavný popis systému Databáza pripojených meračov

Odpočtové zariadenia:
  • PSION
  • IPAQ - comming soon
  • GOTIVE - comming soon
  • laptop - working
  • pevná stanica - working
Aplikačné programové vybavenie - working
Cenník a dostupnosť - comming soon
Staršie podklady Prípadové štúdie
  • Retranslátor v Považskej Bystrici - (testing phase)
  • Testovacie nasadenie v Poprade - (testing phase)
Dotazník
Partneri a Kontakty


INFOCAL5
Výrobca: Danfoss, Nemecko www.danfoss.com
Status: vyrába sa
Druh merača: teplo, s možnosťou pripojenia dvoch pulzných vstupov s dĺžkou impulzu minimálne 0,2 sekundy,ako aj ďalšieho ultrazvukového prietokomera
Firemný rádioodpočet: 868 MHz iba pulzné výstupy, protokolová komunikácia sa nepredpokladá (viz www.hydrometer.de )
Komunikačné možnosti pre UMR: priame pripojenie na interný konektor OK
firemné moduly s optoRS232 OK
INFRAopto hlavica OK
MBUS OK

Externý univerzálny rádiomodul, pripojený k meraču tepla Infocal5
– toto riešenie všetko začalo

Formy komunikácie:

Štandartným komunikačným prostriedkom je optoRS232 modul, voliteľne vkladaný po vytiahnutí horného krytu s elektronikou. Modul sa po založení krytu konektorovo spojí s elektronikou. OptoRS232 modul predstavuje prosté optočlenové galvanické oddelenie, z toho vyplýva možnosť komunikovať s Infocal-om priamo cez konektor rovnakými parametrami sériového prenosu, ako cez optoRS232 modul. Komunikačný protokol Infocal5 je štandartný MBUS protokol, nezávisle na druhu komunikačného modulu, čo je skutočne pekná vlastnosť INFOCAL-u. Merač reaguje na všeobecné MBUS adresy 254, 255, autoidentifikáciu baud rate nemá, 4 prepínateľné komunikačné rýchlosti.

Varianta s pripojením k 'multi' modulu vhodná na pripojenie viacero meračov tepla k jedinému rádio modulu Varianta s pripojením k štandartnému optoRS232+2xpulse INP modulu s možnosťou pripojenia dvoch vodomerov
Interný modul s embedded anténou –5 dB vhodný rovnako pre priamy rádio odpočet, ako aj pre komunikáciu prostredníctvom retranslátora Interný modul s lambda/4 whip anténou 0 dB kvalitnejší pre priamy odpočet, inak rovnako ako modul s embedded antenou

Zoznam spracovaných odpočtov:    Detailný popis - RadioInfocal.pdf     (Log In required)

INFOCAL 5 actual data CustNo Energy10000xkJ Volume 10xl Power 100xW
00044323976 01 10.04.2005 14:09:40 44323976 00000000 00000000 00000000
Power 100xW Flow 100xl/h InTemp 0,1x~C OutTemp 0,1x~C DeltaT 0,01x~K OpHours hours DatTim Status
00000000 00000000 000305 000314 -00089 7532 16.12.03/09:46 00000000
INFOCAL 5 peak values peak0 100xW DatTim0 peak1 100xW DatTim1
00044323976 01 10.04.2005 14:10:06 00000000 01.01.99/00:00 00000000 01.01.99/00:00
DatTim1 peak2 100xW DatTim2
01.01.99/00:00 00000000 01.01.99/00:00
INFOCAL 5 actual report CustNo Energy10000xkJ Volume 10xl Tariff1 10000xkJ
00044323976 01 10.04.2005 14:10:27 44323976 00000000 00000000 00000000
Tariff1 10000xkJ Tariff2 10000xkJ CounterA CounterB Peak 100xW OpHours hours DatTim Status
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 7532 16.12.03/09:47 00000000
INFOCAL 5 monthly report CustNo Energy10000xkJ Volume 10xl Tariff1 10000xkJ
00044323976 05 10.04.2005 14:10:52 44323976 00000000 00000000 00000000
Tariff1 10000xkJ Tariff2 10000xkJ CounterA CounterB Peak 100xW OpHours hours DatTim Status
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 4981 01.09.03/00:00 00000000
INFOCAL 5 acount day CustNo Energy10000xkJ Volume 10xl Tariff1 10000xkJ
00044323976 01 10.04.2005 14:11:21 44323976 00000000 00000000 00000000
Tariff1 10000xkJ Tariff2 10000xkJ CounterA CounterB Peak 100xW OpHours hours DatTim Status
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 2775 01.06.03/00:00 00000011
INFOCAL 5 error log Status DatTimStart DatTimEnd
00044323976 10 10.04.2005 14:11:44 00000000 01.01.99/00:00 01.01.99/00:00
©2005 SBM Integral s.r.o. www.sbmintegral.sk WEB design: webmaster