SBMlogo   SBM Integrál s.r.o.   
  UniMeterRadio systém - 433MHz, 868 MHz
En Sk
domovriešenianovinkypodporamapakontakt
  ***
Úvod do problematiky Hlavný popis systému Databáza pripojených meračov

Odpočtové zariadenia:
  • PSION
  • IPAQ - comming soon
  • GOTIVE - comming soon
  • laptop - working
  • pevná stanica - working
Aplikačné programové vybavenie - working
Cenník a dostupnosť - comming soon
Staršie podklady Prípadové štúdie
  • Retranslátor v Považskej Bystrici - (testing phase)
  • Testovacie nasadenie v Poprade - (testing phase)
Dotazník
Partneri a Kontakty


USONIC - CF Echo
Výrobca: Actaris, Francúzsko www.actaris.com
Status: vyrába sa
Druh merača: teplo, rôzne druhy zásuvných modulov aj pre snímanie a registrovanie pulzných výstupov
Firemný rádioodpočet: -----------
Komunikačné možnosti pre UMR: priame pripojenie na interný konektor OK
MBUS OK
INFRAopto hlavica OK

Prepojenie univerzálneho modulu s meračom tepla CF Echo

Formy komunikácie:

Štandartným komunikačným prostriedkom je MBUS modul, voliteľne zasunuteľný do špeciálneho konektora v špeciálnom bočnom kryte. Merač je napájaný z batérie 3V. Komunikačný konektor je prúdovo chránený, takže nie je možné voliteľný modul so spotrebou väčšou ako cca 5 mA napájať z meračovej batérie.
Komunikačný protokol je štandartný MBUS protokol. Merač reaguje na všeobecné adresy 254,255. Po zasunutí komunikačného modulu sa automaticky vyvolá nastavenie MBUS primárnej adresy, komunikačnej rýchlosti , prípadne pri pulzy snímacom module aj váha a základný nápočet impulzov. Nastavuje sa prostredníctvom tlačítka a displeja. Komunikačnú rýchlosť nemožno prepínať cez komunikačný protokol a samoidentifikáciu rýchlosti merač nemá (Čo však nerobí problém, keď sme zvládli MBUS scanner u CF50).

Prepojovací modul môže byť buď priamy (s ochranou v merači), resp. optočlenový Interný rádiomodul s embedded anténou -5 dB
Interný modul pre CF Echo s lambda/4 anténou a drôtovou protiváhou - predpokladaný excelentný dosah s možnosťou zásuvného plastového krytu aj pre uloženie samostatnej batérie - veľmi nádejné .....

Zoznam spracovaných odpočtov:    Detailný popis - RadioCFEcho.pdf     (Log In required)

USONIC actual data CustNo Energy 10000xWh Volume 100xl Power 100xW
00090102345 01 12.04.2005 21:33:28 90102345 70 00000372 999999
Power 100xW Flow 1xl/h InTemp 0,1x~C OutTemp 0,1x~C DeltaT 0,01x~K DatTim OpHours days VersionFirm
999999 099999 9999 9999 999999 28.02.04/13:48 435 10
VersionSoft
21
USONIC Treshold CustNo Energyover 10000xWh Volumeover 100xl Treshold 1x~C
00090102345 01 12.04.2005 21:33:47 90102345 0 00000000 5.8775E-39
Treshold 1x~C Timeover hours
5.8775E-39 0
USONIC cooling CustNo Cooling 10000xWh
00090102345 01 12.04.2005 21:34:05 90102345 0
USONIC Energy FDR CustNo period months DatTim Energy1 10000xWh
00090102345 01 12.04.2005 21:34:23 90102345 1 31.01.02 70
Energy1 10000xWh Energy2 10000xWh Energy3 10000xWh Energy4 10000xWh Energy5 10000xWh Energy6 10000xWh Energy7 10000xWh Energy8 10000xWh
70 70 70 70 70 70 70 70
Energy9 10000xWh Energy10 10000xWh Energy11 10000xWh Energy12 10000xWh Energy13 10000xWh
70 70 70 70 70
USONIC Volume FDR CustNo period months DatTim Volume1 100xl
00090102345 01 12.04.2005 21:34:43 90102345 1 31.01.02 372
Volume1 100xl Volume2 100xl Volume3 100xl Volume4 100xl Volume5 100xl Volume6 100xl Volume7 100xl Volume8 100xl
372 372 372 372 372 372 372 372
Volume9 100xl Volume10 100xl Volume11 100xl Volume12 100xl Volume13 100xl
372 372 372 372 372
USONIC Flow peak CustNo Flowpeak 1xl/h InTemp 0,1x~C OutTemp 0,1x~C
00090102345 01 12.04.2005 21:35:20 90102345 011816 1000 0000
OutTemp 0,1x~C DatTim-1 Flowpeak1 1000xl/h DatTim-2 Flowpeak2 1000xl/h DatTim-3 Flowpeak3 1000xl/h DatTim-4
0000 20.12.01/14:30 10.6099997 10.01.02/13:30 9.09000015 00.00.00/00:00 5.8775E-39 00.00.00/00:00
Flowpeak4 1000xl/h DatTim-5 Flowpeak5 1000xl/h DatTim-6 Flowpeak6 1000xl/h
5.8775E-39 00.00.00/00:00 5.8775E-39 00.00.00/01:31 3.86E-34
USONIC Ext.water meter CustNo DatTim CounterA 1000xl CounterB 1000xl
00090102345 01 12.04.2005 21:35:39 90102345 28.02.04 00000660 00063560
CounterB 1000xl CounterAy 1000xl CounterBy 1000xl CounterAm 1000xl CounterBm 1000xl
00063560 00000240 00054327 00000645 00055445
USONIC Bonus CustNo Bonusinst 0,1x~C Bonuscumul 0,1x~C
00090102345 01 12.04.2005 21:35:56 90102345 999999.937 5.8775E-39
©2005 SBM Integral s.r.o. www.sbmintegral.sk WEB design: webmaster